nabbe

rydde, samle / pusse opp restar, t.d. høyrestar
Sjå også nabbeleg (H) og nabbelèg'e (V).

'U nabba så virkeleg ette seg. Du lýt nabbe opp'tte det du hèv' fǿrt néd.

Infinitiv
nabbe
Presens eintal
nabbar
Presens fleirtal
nabbe
Preteritum eintal
nabba
Preteritum fleirtal
nabba
Perfektum eintal
nabba
Imperativ eintal
nabb!
Imperativ fleirtal
nabbi!
Ordklasse
Verb
Emne
Arbeid
close Uttrykket er ikkje ferdig utfylt eller korrekturlese, og eventuell forklåring og døme er ikkje endeleg godkjende av Talemålsgruppa

Info for innlogga brukar:
 
Registrert av:
Svein Jore (20.01.2005)
Oppdatert av:
Bjørgulv Holen (11.12.2008)
Id fra gammalt system:
4429