veileike

lyne; bruka berre i eintal
Sjå også brjå.

Infinitiv
veileike
Presens eintal
veileikar
Preteritum eintal
veileika
Perfektum eintal
veileika
Ordklasse
Verb
Emne
Ver og føre
close Uttrykket er ikkje ferdig utfylt eller korrekturlese, og eventuell forklåring og døme er ikkje endeleg godkjende av Talemålsgruppa

Info for innlogga brukar:
 
Registrert av:
Svein Jore (20.01.2005)
Oppdatert av:
Svein Jore (30.10.2005)
Id fra gammalt system:
4421
Intern kommentar:
TH: Uttrykket iallefal bruka på Strondin KKH: brydde?