mauskre

ete kraftig, ete grådig

Infinitiv
mauskre
Presens eintal
mauskrar
Presens fleirtal
mauskre
Preteritum eintal
mauskra
Preteritum fleirtal
mauskra
Perfektum eintal
mauskra
Imperativ eintal
mauskr!
Imperativ fleirtal
mauskri!
Ordklasse
Verb
Emne
Anna
close Uttrykket er ikkje ferdig utfylt eller korrekturlese, og eventuell forklåring og døme er ikkje endeleg godkjende av Talemålsgruppa

Info for innlogga brukar:
 
Kjelde:
Ingebjørg Helle Nesheim
Registrert av:
Svein Jore (20.01.2005)
Oppdatert av:
Sigurd Brokke (07.04.2018)
Id fra gammalt system:
4406
Intern kommentar:
KKH: ukjent ord, finst ikkje i ordbøkene, berre GOS IHN: Bruka i samband med måltid. SB frå KJH, Hybygg-soga, substantiv nr 129, mauskræ (hankjønn) / mauskræ (hokjønn / mauskreleg: Han ell' hu som stappar fort i seg maten.