skjåskjinn

1. Olja bomullsty (td ruskeverk) som dei bruka til å få tett lokk på holkane med. Holkane vart bruka til flytande innhald, og når desse skulle fraktast over lengre avstander, anten på hesteryggen eller menneskeryggen, var det viktig at det var tett. I tillegg til sjåskjinnet måtte ein som regel også ha eit klede for å gjere loket trongt nok til at det vart tett.
2. tilreidd "vombeskjinn"
Ordet kjem av ein skjår'e, som er magehinna av eit dyr.
Sjå også bytne, og hókk'e.

1. Skjåsjinni brukar an ti' å bytne hókkan .
2. Den ytri skjåren av a ti'reidt vombeskjinn, varte brúka som skjåskjinn ti' bytne mæ, å ti' skjålykti.

Ubunden form eintal
skjåskjinn
Bunden form eintal
skjåskjinni
Dativ eintal
skjåskjinnæ
Ubunden form fleirtal
skjåskjinn
Bunden form fleirtal
skjåskjinní
Dativ fleirtal
skjåskjinnó
Ordklasse
Substantiv
Kjønn
Inkjekjønn
Emne
Bruksting til hushaldet
Innlese av
Svein Jore (2005)
check Dette uttrykket er godkjent, korrekturlese og utfylt i alle former av Talemålsgruppa

Info for innlogga brukar:
 
Kjelde:
Ingebjørg Vegestog Homme
Registrert av:
Svein Jore (26.07.2004)
Korrekturlese av:
Svein Jore (10.11.2004)
Oppdatert av:
Sigurd Brokke (05.10.2016)
Id fra gammalt system:
439
Intern kommentar:
1. IVH: Olja ruskeverk også. 2. Bergit Rike.