fóte seg

ikkje falle sjølv om ein glid / kjem i ubalanse
Sjå også fǿte si.

Infinitiv
fóte seg
Presens eintal
fótar seg
Presens fleirtal
fóte sikkå
Preteritum eintal
fóta seg
Preteritum fleirtal
fóta sikkå
Perfektum eintal
fóta seg
Perfektum fleirtal
fóta sikkå
Imperativ eintal
fót deg!
Imperativ fleirtal
fóti dikkå!
Ordklasse
Verb
Transitivitet
Intransitivt
Emne
Anna
close Uttrykket er ikkje ferdig utfylt eller korrekturlese, og eventuell forklåring og døme er ikkje endeleg godkjende av Talemålsgruppa

Info for innlogga brukar:
 
Registrert av:
Svein Jore (18.01.2005)
Oppdatert av:
Knut K. Homme (25.11.2013)
Id fra gammalt system:
4373
Intern kommentar:
Gunhild Espetveit og Olav J. Rysstad brukar dette.