skjåmren

ustø
Sjå også harvlen

Hankjønn
skjåmren
Hokjønn
skjåmrí
Inkjekjønn
skjåmri
Fleirtal
skjåmrne
Komparativ
skjåmrnare
Superlativ
skjåmrnaste
Bunden
 
Hankjønn
skjåmrni
Ho/inkjekjønn / feirtal
skjåmrne
Superlativ hankjønn
skjåmrnasti
Ordklasse
Adjektiv
Emne
Anna
close Uttrykket er ikkje ferdig utfylt eller korrekturlese, og eventuell forklåring og døme er ikkje endeleg godkjende av Talemålsgruppa E-endinga i ubunden form, superlativ vert til -i i bunden form superlativ hankjønn

Info for innlogga brukar:
 
Kjelde:
Knut K. Homme
Registrert av:
Svein Jore (18.01.2005)
Oppdatert av:
Sigurd Brokke (27.11.2013)
Id fra gammalt system:
4369