flòne

vere uvyrden og fare fort fram
Sjå også flòn'e, flònen og flundre.

Infinitiv
flòne
Presens eintal
flònar
Presens fleirtal
flòne
Preteritum eintal
flòna
Preteritum fleirtal
flòna
Perfektum eintal
flòna
Imperativ eintal
flòn!
Imperativ fleirtal
flòni!
Ordklasse
Verb
Emne
Anna
close Uttrykket er ikkje ferdig utfylt eller korrekturlese, og eventuell forklåring og døme er ikkje endeleg godkjende av Talemålsgruppa

Info for innlogga brukar:
 
Registrert av:
Svein Jore (11.01.2005)
Oppdatert av:
Sigurd Brokke (18.09.2013)
Id fra gammalt system:
4319
Intern kommentar:
adj??