temje

temje; td ein unghest
Sjå også tamm'e.

An lýt vèr' ǿvd'e ska' an temje hesta.

Infinitiv
temje
Presens eintal
tèm'e
Presens fleirtal
temje
Preteritum eintal
tamde
Preteritum fleirtal
tamde
Perfektum eintal
tamt
Imperativ eintal
temj!
Imperativ fleirtal
temji!
Registrerings­grunn
Dialektord / uttrykk
Ordklasse
Verb
Transitivitet
Transitivt
Bøying
Lint verb
Emne
Anna
Innlese av
Sigurd Brokke (2010)
check Dette uttrykket er godkjent, korrekturlese og utfylt i alle former av Talemålsgruppa Grunn for registrering: Ordet har spesiell bøying i høve til nynorsk

Info for innlogga brukar:
 
Kjelde:
Olav T. Åkre
Registrert av:
Svein Jore (02.01.2005)
Korrekturlese av:
Sigurd Brokke (22.09.2010)
Oppdatert av:
Sigurd Brokke (29.09.2010)
Id fra gammalt system:
4232