sveipe

1. ha eit klede tett rundt
2. ha renninga på veven

Infinitiv
sveipe
Presens eintal
sveiper
Presens fleirtal
sveipe
Preteritum eintal
sveipte
Preteritum fleirtal
sveipte
Perfektum eintal
sveipt
Imperativ eintal
sveip!
Imperativ fleirtal
sveipi!
Ordklasse
Verb
Emne
Anna
close Uttrykket er ikkje ferdig utfylt eller korrekturlese, og eventuell forklåring og døme er ikkje endeleg godkjende av Talemålsgruppa

Info for innlogga brukar:
 
Registrert av:
Svein Jore (02.01.2005)
Oppdatert av:
Sigurd Brokke (22.09.2010)
Id fra gammalt system:
4221