strike

streke
Sjå også strik

Nei, bonn, inkji strikji på den nýmåla veggjen!

Infinitiv
strike
Presens eintal
strikar
Presens fleirtal
strike
Preteritum eintal
strika
Preteritum fleirtal
strika
Perfektum eintal
strika
Imperativ eintal
strik!
Imperativ fleirtal
strikji!
Registrerings­grunn
Annan skrivemåte / uttale
Ordklasse
Verb
Transitivitet
Intransitivt
Bøying
Lint verb
Emne
Anna
check Dette uttrykket er godkjent, korrekturlese og utfylt i alle former av Talemålsgruppa
Info for innlogget bruker:
Kilde: Sigurd Brokke Korrekturlese av: Sigurd Brokke (05.04.2017) Id fra gammelt system: 4204