larpe

slarke, slengje laust (td handtak på td ljå på orv, greip)
Sjå også larpen

Infinitiv
larpe
Presens eintal
larpar
Presens fleirtal
larpe
Preteritum eintal
larpa
Preteritum fleirtal
larpa
Perfektum eintal
larpa
Imperativ eintal
larp!
Imperativ fleirtal
larpi!
Ordklasse
Verb
Emne
Anna
close Uttrykket er ikkje ferdig utfylt eller korrekturlese, og eventuell forklåring og døme er ikkje endeleg godkjende av Talemålsgruppa

Info for innlogga brukar:
 
Registrert av:
Svein Jore (30.12.2004)
Oppdatert av:
Sigurd Brokke (06.06.2012)
Id fra gammalt system:
4148
Intern kommentar:
subst??