stinge

stikke

Jenta grét då gúten stakk hòl i ballongjen 'enni. Gúten ti'stód at det va' han som ha' stungje hòl i dekkji.

Infinitiv
stinge
Presens eintal
sting'e
Presens fleirtal
stinge
Preteritum eintal
stakk
Preteritum fleirtal
stunge
Perfektum eintal
stungje
Imperativ eintal
sting!
Imperativ fleirtal
stingji!
Registrerings­grunn
Annan skrivemåte / uttale
Ordklasse
Verb
Transitivitet
Transitivt
Bøying
Sterkt verb
Emne
Anna
check Dette uttrykket er godkjent, korrekturlese og utfylt i alle former av Talemålsgruppa w_footnote_wordVerb_3
Info for innlogget bruker:
Kilde: Sigurd Brokke Id fra gammelt system: 4138
Intern kommentar: stikk??