på straff

i fengsel

Uttrykk
på straff
Ordklasse
Uttrykk
Emne
Anna
close Uttrykket er ikkje ferdig utfylt eller korrekturlese, og eventuell forklåring og døme er ikkje endeleg godkjende av Talemålsgruppa

Info for innlogga brukar:
 
Registrert av:
Svein Jore (30.12.2004)
Oppdatert av:
Svein Jore
Id fra gammalt system:
4109