liggje

1. liggje, ligge
2. overnatte
Sjå også lège.

2. Bonní våre så svære fordè' da ha' lègje sjå góme å góffa síkkå a heil vike.

Infinitiv
liggje
Presens eintal
ligg'e
Presens fleirtal
liggje
Preteritum eintal
låg
Preteritum fleirtal
låge
Perfektum eintal
lègje
Imperativ eintal
ligg!
Imperativ fleirtal
liggji!
Ordklasse
Verb
Emne
Anna
close Uttrykket er ikkje ferdig utfylt eller korrekturlese, og eventuell forklåring og døme er ikkje endeleg godkjende av Talemålsgruppa Grunn for registrering: Ordet har spesiell bøying i høve til nynorsk

Info for innlogga brukar:
 
Registrert av:
Svein Jore (28.12.2004)
Oppdatert av:
Svein Jore (28.12.2004)
Id fra gammalt system:
4100