kjæve

når dyr får kalv, bruka om alle dyr der ein kallar avkomet for kalv, mest bruka om reinsdyr og elg
Sjå også kåme ti'.

Reissdýrí kjæve i april / mai.

Infinitiv
kjæve
Presens eintal
kjæver
Presens fleirtal
kjæve
Preteritum eintal
kjævde
Preteritum fleirtal
kjævde
Perfektum eintal
kjævt
Ordklasse
Verb
Emne
Dyr
close Uttrykket er ikkje ferdig utfylt eller korrekturlese, og eventuell forklåring og døme er ikkje endeleg godkjende av Talemålsgruppa

Info for innlogga brukar:
 
Registrert av:
Svein Jore (21.12.2004)
Oppdatert av:
Bjørgulv Holen (18.04.2010)
Id fra gammalt system:
4006
Intern kommentar:
Ikkje kjæva i imp - møte 15.12.2004. O.J. Rysstad seier at det kan brukast om alle slag dyr.