sleppe

1. sleppe taket
2.sleppe, late andre kome forbi / inn / ut
3. opne for vatnet i ein dam
Sjå også det andre verbet sleppe.

1. Det va' så tungt at eg måtte barre sleppe steinæ.
2. Eg sleppt' 'enni inn.
3. Mi ha det så gama mæ' å stemme å sleppe i bekkjæ.

Infinitiv
sleppe
Presens eintal
slepper
Presens fleirtal
sleppe
Preteritum eintal
sleppte
Preteritum fleirtal
sleppte
Perfektum eintal
sleppt
Imperativ eintal
slepp!
Imperativ fleirtal
sleppi!
Registrerings­grunn
Ordet styrer dativ
Ordklasse
Verb
Styrer dativ
Transitivitet
Transitivt
Bøying
Lint verb
Emne
Anna
Innlese av
Olav T. Åkre (2008)
check Dette uttrykket er godkjent, korrekturlese og utfylt i alle former av Talemålsgruppa Grunn for registrering: Ordet har spesiell bøying i høve til nynorsk

Info for innlogga brukar:
 
Kjelde:
Knut K. Homme
Registrert av:
Svein Jore (12.12.2004)
Korrekturlese av:
Sigurd Brokke (08.11.2007)
Oppdatert av:
Sigurd Brokke (08.11.2007)
Id fra gammalt system:
3970