læse

låse, feste, få i lås
Sjå også læst'e.

Infinitiv
læse
Presens eintal
læser
Presens fleirtal
læse
Preteritum eintal
læste
Preteritum fleirtal
læste
Perfektum eintal
læst
Imperativ eintal
læs!
Imperativ fleirtal
læsi!
Ordklasse
Verb
Emne
Anna
close Uttrykket er ikkje ferdig utfylt eller korrekturlese, og eventuell forklåring og døme er ikkje endeleg godkjende av Talemålsgruppa Grunn for registrering: Ordet har spesiell bøying i høve til nynorsk

Info for innlogga brukar:
 
Registrert av:
Svein Jore (05.12.2004)
Oppdatert av:
Svein Jore (15.09.2005)
Id fra gammalt system:
3954