mente

få til eit arbeid på ein noko strevsam måte (sjølv om personen ikkje er spesielt flink)

'U ha' vóndt for å få det ti', men 'u menta det ti'.

Infinitiv
mente
Presens eintal
mentar
Presens fleirtal
mente
Preteritum eintal
menta
Preteritum fleirtal
menta
Perfektum eintal
menta
Imperativ eintal
ment!
Imperativ fleirtal
menti!
Ordklasse
Verb
Emne
Arbeid
close Uttrykket er ikkje ferdig utfylt eller korrekturlese, og eventuell forklåring og døme er ikkje endeleg godkjende av Talemålsgruppa

Info for innlogga brukar:
 
Kjelde:
Ingebjørg Vegestog Homme
Registrert av:
Svein Jore (05.12.2004)
Oppdatert av:
Sigurd Brokke (19.09.2012)
Id fra gammalt system:
3927