låte

1. gjeve lyd
Sjå også låt'e.
2. bruka i uttrykket låte av.

Infinitiv
låte
Presens eintal
læt'e
Presens fleirtal
låte
Preteritum eintal
lét
Preteritum fleirtal
léte
Perfektum eintal
låti
Ordklasse
Verb
Emne
Anna
close Uttrykket er ikkje ferdig utfylt eller korrekturlese, og eventuell forklåring og døme er ikkje endeleg godkjende av Talemålsgruppa

Info for innlogga brukar:
 
Registrert av:
Svein Jore (04.12.2004)
Oppdatert av:
Svein Jore (04.12.2004)
Id fra gammalt system:
3914