låg'e

1. låg
2. bruka i uttrykket låge skó.

Hankjønn
låg'e
Hokjønn
låg
Inkjekjønn
lågt
Fleirtal
låge
Komparativ
lægri / løgri
Superlativ
lægste / løgsti
Bunden
 
Hankjønn
lågji
Ho/inkjekjønn / feirtal
låge
Komparativ hankjønn
lægri / løgri
Superlativ hankjønn
lægsti / løgsti
Ordklasse
Adjektiv
Emne
Anna
close Uttrykket er ikkje ferdig utfylt eller korrekturlese, og eventuell forklåring og døme er ikkje endeleg godkjende av Talemålsgruppa E-endinga i ubunden form, komparativ vert til -i i bunden form komparativ hankjønn. E-endinga i ubunden form, superlativ vert til -i i bunden form superlativ hankjønn

Info for innlogga brukar:
 
Registrert av:
Svein Jore (04.12.2004)
Oppdatert av:
Sigurd Brokke (30.04.2018)
Id fra gammalt system:
3911
Intern kommentar:
SB frå Knut J. Heddi, Hybygg-soga, "Adjektivsk å substantivsk sylske (slægtskab)", nr 137. Hokjønn 1. brysam 2. høg 3. håg 4. låg. Hankjønn 1. brysamæ 2. høgæ 3. hågæ 4. lågæ. Inkjekjønn 1. brysamt 2. høgt 3. hågt 4. lågt. Substantiv: 1. Bryri 2. høgti og høgheit 3. håg=hægd;høgde 4. lægd (fordjuping) SB: KJH har ikkje ført opp forklåringar på alle desse orda.