musle

arbeide seint og få gjort lite
Sjå også muslen, substantivet musle og musl'e.

Infinitiv
musle
Presens eintal
muslar
Presens fleirtal
musle
Preteritum eintal
musla
Preteritum fleirtal
musla
Perfektum eintal
musla
Imperativ eintal
musl!
Imperativ fleirtal
musli!
Ordklasse
Verb
Emne
Personlege eigenskapar
close Uttrykket er ikkje ferdig utfylt eller korrekturlese, og eventuell forklåring og døme er ikkje endeleg godkjende av Talemålsgruppa

Info for innlogga brukar:
 
Registrert av:
Svein Jore (04.12.2004)
Oppdatert av:
Svein Jore (04.12.2004)
Id fra gammalt system:
3893