skarve

å bruke (unødvendig) mykje smør / pålegg på brødskiva / fråtse med maten
Sjå også skarven.

Infinitiv
skarve
Presens eintal
skarvar
Presens fleirtal
skarve
Preteritum eintal
skarva
Preteritum fleirtal
skarva
Perfektum eintal
skarva
Imperativ eintal
skarv!
Imperativ fleirtal
skarvi!
Ordklasse
Verb
Emne
Mat og drikke
close Uttrykket er ikkje ferdig utfylt eller korrekturlese, og eventuell forklåring og døme er ikkje endeleg godkjende av Talemålsgruppa

Info for innlogga brukar:
 
Registrert av:
Svein Jore (02.12.2004)
Oppdatert av:
Svein Jore (04.11.2005)
Id fra gammalt system:
3866