nåtte seg

leggje seg / gå til sengs for natta

Infinitiv
nåtte seg
Presens eintal
nåttar seg
Presens fleirtal
nåtte sikkå
Preteritum eintal
nåtta seg
Preteritum fleirtal
nåtta sikkå
Perfektum eintal
nåtta seg
Perfektum fleirtal
nåtta sikkå
Imperativ eintal
nåtte deg!
Imperativ fleirtal
nåtte dikkå!
Ordklasse
Verb
Emne
Anna
close Uttrykket er ikkje ferdig utfylt eller korrekturlese, og eventuell forklåring og døme er ikkje endeleg godkjende av Talemålsgruppa

Info for innlogga brukar:
 
Registrert av:
Svein Jore (29.11.2004)
Oppdatert av:
Svein Jore
Id fra gammalt system:
3802