reive

sveipe småborn inn i eit vove kledeplagg (før ca 1945)
Sjå også reiv'e, reivebån, reivlingji og reivungji.

Det tikjest vèr' vóndsklegt å reive ungan så hardt som da gjåre førr' i tí'inn.

Infinitiv
reive
Presens eintal
reivar
Presens fleirtal
reive
Preteritum eintal
reiva
Preteritum fleirtal
reiva
Perfektum eintal
reiva
Imperativ eintal
reiv!
Imperativ fleirtal
reivi!
Registrerings­grunn
Dialektord / uttrykk
Ordklasse
Verb
Transitivitet
Transitivt
Bøying
Lint verb
Emne
Klede og sko
Innlese av
Knut K. Homme (2011)
check Dette uttrykket er godkjent, korrekturlese og utfylt i alle former av Talemålsgruppa

Info for innlogga brukar:
 
Kjelde:
Knut K. Homme
Registrert av:
Svein Jore (29.11.2004)
Korrekturlese av:
Sigurd Brokke (16.02.2011)
Oppdatert av:
Bjørgulv Holen (17.06.2015)
Id fra gammalt system:
3743
Detaljbilete av løyesaum
Detaljbilete av løyesaum Detaljbilete av løyesaum. Frå Ingebjørg Vegestog Homme, tilrettelagt av Talemålsgruppa og Setesdalsmuseet v/Leonhard Jansen (2014).
Intern kommentar: Skanna av Ingebjørg Vegestog, tilrettelagt av Leonhard B. Jansen / Bjørgulv Holen.