tyggje

tyggje
Sjå også tugge.

Førr'e tugge da jamt maten for katten. 'An togg út a mul ó' a tonn.
Tyggji salvandi!

Infinitiv
tyggje
Presens eintal
tygg'e
Presens fleirtal
tyggje
Preteritum eintal
togg
Preteritum fleirtal
tugge
Perfektum eintal
tuggji
Imperativ eintal
tygg!
Imperativ fleirtal
tyggji!
Registrerings­grunn
"Nynorsk" - truleg slettast ("svartlista")
Ordklasse
Verb
Emne
Anna
close Dette ordet er ikkje å rekne som dialektord frå Valle kommune og kan truleg slettast. Ordet er berre tilgjengeleg for innlogga brukarar av www.vallemal.no.

Info for innlogga brukar:
 
Registrert av:
Svein Jore (28.11.2004)
Oppdatert av:
Sigurd Brokke (07.12.2011)
Id fra gammalt system:
3624