kró

krå, hjørne

Lórterèka stend'e i króne innmæ kåvestiddi.

Ubunden form eintal
kró
Bunden form eintal
króne
Dativ eintal
króne
Ubunden form fleirtal
krǿ
Bunden form fleirtal
krǿne
Dativ fleirtal
krǿ
Ordklasse
Substantiv
Kjønn
Hokjønn
Emne
Anna
close Uttrykket er ikkje ferdig utfylt eller korrekturlese, og eventuell forklåring og døme er ikkje endeleg godkjende av Talemålsgruppa

Info for innlogga brukar:
 
Registrert av:
Svein Jore (20.11.2004)
Oppdatert av:
Svein Jore (08.10.2005)
Id fra gammalt system:
3531