i kúrt mak

hemmeleg, løynleg, i løynd

Detti lýt vère i kúrt mak.

Uttrykk
i kúrt mak
Ordklasse
Uttrykk
Emne
Anna
close Uttrykket er ikkje ferdig utfylt eller korrekturlese, og eventuell forklåring og døme er ikkje endeleg godkjende av Talemålsgruppa

Info for innlogga brukar:
 
Registrert av:
Svein Jore (20.11.2004)
Oppdatert av:
Svein Jore
Id fra gammalt system:
3490
Intern kommentar:
trykk på kúrt Kjelde: Vilborg Haugó, Homm. kurt og / eller mak som eigne ord??