digne

verte tykkare / feitare
Sjå også dig'e og fitne.

Infinitiv
digne
Presens eintal
dignar
Presens fleirtal
digne
Preteritum eintal
digna
Preteritum fleirtal
digna
Perfektum eintal
digna
Ordklasse
Verb
Emne
Kropp og helse (menneske)
close Uttrykket er ikkje ferdig utfylt eller korrekturlese, og eventuell forklåring og døme er ikkje endeleg godkjende av Talemålsgruppa

Info for innlogga brukar:
 
Registrert av:
Svein Jore (18.11.2004)
Oppdatert av:
Svein Jore (30.12.2004)
Id fra gammalt system:
3423