leie

leie, leie eit dyr i band, personar som går hand i hand
Sjå også leiast.

Infinitiv
leie
Presens eintal
leier
Presens fleirtal
leie
Preteritum eintal
leidde
Preteritum fleirtal
leidde
Perfektum eintal
leitt
Imperativ eintal
lei!
Imperativ fleirtal
leii!
Ordklasse
Verb
Emne
Anna
close Uttrykket er ikkje ferdig utfylt eller korrekturlese, og eventuell forklåring og døme er ikkje endeleg godkjende av Talemålsgruppa

Info for innlogga brukar:
 
Registrert av:
Svein Jore (02.11.2004)
Oppdatert av:
Svein Jore
Id fra gammalt system:
3334