lée

røre, kome borti
Sjå også lée si.

Infinitiv
lée
Presens eintal
léar
Presens fleirtal
lée
Preteritum eintal
léa
Preteritum fleirtal
léa
Perfektum eintal
léa
Imperativ eintal
lé!
Imperativ fleirtal
léi!
Ordklasse
Verb
Styrer dativ
Emne
Anna
close Uttrykket er ikkje ferdig utfylt eller korrekturlese, og eventuell forklåring og døme er ikkje endeleg godkjende av Talemålsgruppa

Info for innlogga brukar:
 
Registrert av:
Svein Jore (02.11.2004)
Oppdatert av:
Svein Jore (11.09.2005)
Id fra gammalt system:
3325