lauge seg

bade
Sjå også laug.

Infinitiv
lauge seg
Presens eintal
laugar seg
Presens fleirtal
lauge sikkå
Preteritum eintal
lauga seg
Preteritum fleirtal
lauga sikkå
Perfektum eintal
lauga seg
Perfektum fleirtal
lauga sikkå
Imperativ eintal
laug deg!
Imperativ fleirtal
laugji dikkå!
Registrerings­grunn
"Nynorsk" - truleg slettast ("svartlista")
Ordklasse
Verb
Transitivitet
Transitivt
Bøying
Lint verb
Emne
Anna
close Dette ordet er ikkje å rekne som dialektord frå Valle kommune og kan truleg slettast. Ordet er berre tilgjengeleg for innlogga brukarar av www.vallemal.no.

Info for innlogga brukar:
 
Registrert av:
Svein Jore (02.11.2004)
Oppdatert av:
Sigurd Brokke (11.06.2014)
Id fra gammalt system:
3322