kaste

1. abortere (helst bruka om kyr)
2. grave (td grøft eller grav)
3. kaste

1. Kjýrí kasta kåvæ i nótt.
2. me kasta op tvæ veito i Myrinn i dag.

Infinitiv
kaste
Presens eintal
kastar
Presens fleirtal
kaste
Preteritum eintal
kasta
Preteritum fleirtal
kasta
Perfektum eintal
kasta
Imperativ eintal
kast!
Imperativ fleirtal
kasti!
Ordklasse
Verb
Styrer dativ
Emne
Anna
close Uttrykket er ikkje ferdig utfylt eller korrekturlese, og eventuell forklåring og døme er ikkje endeleg godkjende av Talemålsgruppa

Info for innlogga brukar:
 
Kjelde:
Olav O. Holen
Registrert av:
Svein Jore (02.11.2004)
Oppdatert av:
Jon Kjelleberg (29.11.2017)
Id fra gammalt system:
3292
Intern kommentar:
Holen 21/4-2010: Byt om på forklåringane (lydfil på den spesielle tydinga).