ròve

vere i arbeid

Infinitiv
ròve
Presens eintal
ròvar
Presens fleirtal
ròve
Preteritum eintal
ròva
Preteritum fleirtal
ròva
Perfektum eintal
ròva
Imperativ eintal
ròv!
Imperativ fleirtal
ròvi!
Ordklasse
Verb
Emne
Anna
close Uttrykket er ikkje ferdig utfylt eller korrekturlese, og eventuell forklåring og døme er ikkje endeleg godkjende av Talemålsgruppa

Info for innlogga brukar:
 
Registrert av:
Svein Jore (30.10.2004)
Oppdatert av:
Svein Jore
Id fra gammalt system:
3256