krèke

krype krabbe
Sjå også krèk.

Infinitiv
krèke
Presens eintal
krèke
Presens fleirtal
krèke
Preteritum eintal
krók
Preteritum fleirtal
króke
Perfektum eintal
krèkji
Ordklasse
Verb
Emne
Anna
close Uttrykket er ikkje ferdig utfylt eller korrekturlese, og eventuell forklåring og døme er ikkje endeleg godkjende av Talemålsgruppa

Info for innlogga brukar:
 
Registrert av:
Svein Jore (30.10.2004)
Oppdatert av:
Jon Kjelleberg (09.03.2017)
Id fra gammalt system:
3176
Intern kommentar:
Ormen krèk'e. BKR: Um småborn segjer me at dei krabbe, um orma og makka at dei kreke.