kaire

karde (ull)
Sjå også kair'e.

Mamme sat å kaira i heile gjerkveld.

Infinitiv
kaire
Presens eintal
kairar
Presens fleirtal
kaire
Preteritum eintal
kaira
Preteritum fleirtal
kair
Perfektum eintal
kaira
Imperativ eintal
kair!
Imperativ fleirtal
kairi!
Registrerings­grunn
Dialektord / uttrykk
Ordklasse
Verb
Transitivitet
Transitivt
Bøying
Lint verb
Emne
Arbeid
Innlese av
Knut K. Homme (2006)
check Dette uttrykket er godkjent, korrekturlese og utfylt i alle former av Talemålsgruppa

Info for innlogga brukar:
 
Registrert av:
Svein Jore (25.10.2004)
Korrekturlese av:
Sigurd Brokke (28.11.2005)
Oppdatert av:
Svein Jore (01.01.2006)
Id fra gammalt system:
3157
Kair'e
Kair'e photo_camera Sigurd Brokke (15.09.2014)
Intern kommentar: Fotografert i Nordi-Brokke hjå Sigurd Brokke.