hustre

småfryse
Sjå også hustren.

Infinitiv
hustre
Presens eintal
hustrar
Presens fleirtal
hustre
Preteritum eintal
hustra
Preteritum fleirtal
hustra
Perfektum eintal
hustra
Imperativ eintal
hustr!
Imperativ fleirtal
hustri!
Ordklasse
Verb
Emne
Anna
close Uttrykket er ikkje ferdig utfylt eller korrekturlese, og eventuell forklåring og døme er ikkje endeleg godkjende av Talemålsgruppa

Info for innlogga brukar:
 
Registrert av:
Svein Jore (25.10.2004)
Oppdatert av:
Svein Jore
Id fra gammalt system:
3129