løyne si

gøyme seg
Sjå også løyne og løyne å leite.

Infinitiv
løyne si
Presens eintal
løyner si
Presens fleirtal
løyne sikkå
Preteritum eintal
løynde si
Preteritum fleirtal
løynde sikkå
Perfektum eintal
løynt si
Perfektum fleirtal
løynt sikkå
Imperativ eintal
løyn di!
Imperativ fleirtal
løyni dikkå!
Ordklasse
Verb
Emne
Anna
close Uttrykket er ikkje ferdig utfylt eller korrekturlese, og eventuell forklåring og døme er ikkje endeleg godkjende av Talemålsgruppa

Info for innlogga brukar:
 
Registrert av:
Svein Jore (25.10.2004)
Oppdatert av:
Svein Jore (01.01.2006)
Id fra gammalt system:
3082