fjuske

1. fuske, jukse, slurve
2. ein motor som sviv ureint / uregelmessig fuskar

Infinitiv
fjuske
Presens eintal
fjuskar
Presens fleirtal
fjuske
Preteritum eintal
fjuska
Preteritum fleirtal
fjuska
Perfektum eintal
fjuska
Imperativ eintal
fjusk!
Imperativ fleirtal
fjuskji!
Ordklasse
Verb
Emne
Anna
close Uttrykket er ikkje ferdig utfylt eller korrekturlese, og eventuell forklåring og døme er ikkje endeleg godkjende av Talemålsgruppa

Info for innlogga brukar:
 
Registrert av:
Svein Jore (23.10.2004)
Oppdatert av:
Bjørgulv Holen (29.11.2005)
Id fra gammalt system:
3057