forrenne seg

gjere noko fort, som ein angrar på etterpå

Infinitiv
forrenne seg
Presens eintal
forrenner seg
Presens fleirtal
forrenne sikkå
Preteritum eintal
forrende seg
Preteritum fleirtal
forrende sikkå
Perfektum eintal
forrent seg
Perfektum fleirtal
forrennt sikkå
Imperativ eintal
forrenn deg!
Imperativ fleirtal
forrenni dikkå!
Ordklasse
Verb
Transitivitet
Intransitivt
Emne
Anna
close Uttrykket er ikkje ferdig utfylt eller korrekturlese, og eventuell forklåring og døme er ikkje endeleg godkjende av Talemålsgruppa

Info for innlogga brukar:
 
Registrert av:
Svein Jore (23.10.2004)
Oppdatert av:
Knut K. Homme (25.11.2013)
Id fra gammalt system:
3011