dòne

bråke, drønne
Sjå også dòn'e.

Infinitiv
dòne
Presens eintal
dònar
Presens fleirtal
dòna
Preteritum eintal
dòna
Preteritum fleirtal
dòna
Perfektum eintal
dòna
Ordklasse
Verb
Emne
Anna
close Uttrykket er ikkje ferdig utfylt eller korrekturlese, og eventuell forklåring og døme er ikkje endeleg godkjende av Talemålsgruppa

Info for innlogga brukar:
 
Registrert av:
Svein Jore (23.10.2004)
Oppdatert av:
Sigurd Brokke (21.09.2011)
Id fra gammalt system:
2997
Intern kommentar:
SJ: bøygjingane??døne - dunde - dunt?