dikkedére

diskutere, tale att og fram om noko

Da dikkedéra å rǿa att å fram.

Infinitiv
dikkedére
Presens eintal
dikkedérar
Presens fleirtal
dikkedére
Preteritum eintal
dikkedéra
Preteritum fleirtal
dikkedéra
Perfektum eintal
dikkedéra
Imperativ eintal
dikkedér!
Imperativ fleirtal
dikkedéri!
Registrerings­grunn
Dialektord / uttrykk
Ordklasse
Verb
Transitivitet
Intransitivt
Bøying
Lint verb
Emne
Anna
Innlese av
Olav T. Åkre (2008)
check Dette uttrykket er godkjent, korrekturlese og utfylt i alle former av Talemålsgruppa

Info for innlogga brukar:
 
Kjelde:
Knut K. Homme
Registrert av:
Svein Jore (23.10.2004)
Korrekturlese av:
Sigurd Brokke (02.05.2007)
Oppdatert av:
Sigurd Brokke (02.05.2007)
Id fra gammalt system:
2990