druknast (V)

drukne

Det va' an flòtari som druknast i Dals-íunn.

Infinitiv
druknast
Presens eintal
druknast
Presens fleirtal
druknast
Preteritum eintal
druknast
Preteritum fleirtal
druknast
Perfektum eintal
druknast
Imperativ eintal
druknast!
Imperativ fleirtal
druknast!
Registrerings­grunn
Dialektord / uttrykk
Ordklasse
Verb
Vallemål / Hylestadmål
Vallemål
Transitivitet
Intransitivt
Emne
Kropp og helse (menneske)
Innlese av
Knut K. Homme (2021)
check Dette uttrykket er godkjent, korrekturlese og utfylt i alle former av Talemålsgruppa

Info for innlogga brukar:
 
Kjelde:
Olav T. Åkre
Registrert av:
Svein Jore (23.10.2004)
Korrekturlese av:
Sigurd Brokke (30.11.2016)
Oppdatert av:
Sigurd Brokke (30.11.2016)
Oppdatert av (ny):
Sigurd Brokke (30.10.2021)
Id fra gammalt system:
2957
Intern kommentar:
å drukne vert ikkje bruka, iallefall ikkje i Valle, 17.11.2004
Dialekt døme (for lydfil)
Vallemål