neppe

brette / falde i hop
Sjå også tvíneppe, fjórneppe og nept'e.

Infinitiv
neppe
Presens eintal
nepper
Presens fleirtal
neppe
Preteritum eintal
nepte
Preteritum fleirtal
nepte
Perfektum eintal
nept
Imperativ eintal
nepp!
Imperativ fleirtal
neppi!
Ordklasse
Verb
Emne
Anna
close Uttrykket er ikkje ferdig utfylt eller korrekturlese, og eventuell forklåring og døme er ikkje endeleg godkjende av Talemålsgruppa Grunn for registrering: Ordet har spesiell bøying i høve til nynorsk

Info for innlogga brukar:
 
Registrert av:
Svein Jore (21.10.2004)
Oppdatert av:
Bjørgulv Holen (16.07.2007)
Id fra gammalt system:
2893
Intern kommentar:
knappe er det - nappe eller neppe??