naunike

Sjå også naue.

Infinitiv
naunike
Presens eintal
naunikar
Presens fleirtal
naunike
Preteritum eintal
naunika
Preteritum fleirtal
naunika
Perfektum eintal
naunika
Imperativ eintal
naunik!
Imperativ fleirtal
naunikji!
Ordklasse
Verb
Emne
Anna
close Uttrykket er ikkje ferdig utfylt eller korrekturlese, og eventuell forklåring og døme er ikkje endeleg godkjende av Talemålsgruppa

Info for innlogga brukar:
 
Registrert av:
Svein Jore (21.10.2004)
Oppdatert av:
Svein Jore
Id fra gammalt system:
2888