på Mónæ (H)

i militærteneste
Sjå også .

Uttrykk
på Mónæ
Ordklasse
Uttrykk
Vallemål / Hylestadmål
Hylestadmål
Emne
Anna
close Uttrykket er ikkje ferdig utfylt eller korrekturlese, og eventuell forklåring og døme er ikkje endeleg godkjende av Talemålsgruppa

Info for innlogga brukar:
 
Registrert av:
Svein Jore (21.10.2004)
Oppdatert av:
Bjørgulv Holen (22.10.2008)
Id fra gammalt system:
2870