hellast

når etterburda kjem ut og losnar etter fødselen (om td ku, sau og geit)
Sjå også helli.

Eg trúr eg lýt hente dýrelækjen, kjýrí hèv' 'kji helst.

Infinitiv
hellast
Presens eintal
hellest
Presens fleirtal
hellast
Preteritum eintal
heltest
Preteritum fleirtal
heltest
Perfektum eintal
helst
Registrerings­grunn
Dialektord / uttrykk
Ordklasse
Verb
Transitivitet
Intransitivt
Emne
Dyr
Innlese av
Ingebjørg Vegestog Homme (2014)
check Dette uttrykket er godkjent, korrekturlese og utfylt i alle former av Talemålsgruppa

Info for innlogga brukar:
 
Kjelde:
Knut K. Homme
Registrert av:
Svein Jore (19.10.2004)
Korrekturlese av:
Sigurd Brokke (29.01.2014)
Oppdatert av:
Sigurd Brokke (05.02.2014)
Id fra gammalt system:
2839