føykje

blåse med vinden
Sjå også substantivet føykje, snjóføykje og føykjeimni.

Infinitiv
føykje
Presens eintal
føykjer
Preteritum eintal
føykte
Perfektum eintal
føykt
Ordklasse
Verb
Emne
Ver og føre
close Uttrykket er ikkje ferdig utfylt eller korrekturlese, og eventuell forklåring og døme er ikkje endeleg godkjende av Talemålsgruppa Grunn for registrering: Ordet har spesiell bøying i høve til nynorsk

Info for innlogga brukar:
 
Registrert av:
Svein Jore (19.10.2004)
Oppdatert av:
Svein Jore (16.11.2004)
Id fra gammalt system:
2836