kave

1. kave, streve
Sjå også i søkk å kav.
2. dukke under (i vatn)
Sjå også i kav.

2. Der va' så djúpt at eg kava.

Infinitiv
kave
Presens eintal
kavar
Presens fleirtal
kave
Preteritum eintal
kava
Preteritum fleirtal
kava
Perfektum eintal
kava
Imperativ eintal
kav!
Imperativ fleirtal
kavi!
Ordklasse
Verb
Emne
Anna
close Uttrykket er ikkje ferdig utfylt eller korrekturlese, og eventuell forklåring og døme er ikkje endeleg godkjende av Talemålsgruppa

Info for innlogga brukar:
 
Registrert av:
Svein Jore (18.10.2004)
Oppdatert av:
Bjørgulv Holen (09.06.2011)
Id fra gammalt system:
2820