gjúre

stramme taug rundt noko slik at det heng fast
Sjå også substantivet júre.

Infinitiv
gjúre
Presens eintal
gjúrar
Presens fleirtal
gjúre
Preteritum eintal
gjyrde
Preteritum fleirtal
gjyrde
Perfektum eintal
gjyrt
Imperativ eintal
gjúr!
Imperativ fleirtal
gjúri!
Ordklasse
Verb
Emne
Arbeid
close Uttrykket er ikkje ferdig utfylt eller korrekturlese, og eventuell forklåring og døme er ikkje endeleg godkjende av Talemålsgruppa

Info for innlogga brukar:
 
Registrert av:
Svein Jore (18.10.2004)
Oppdatert av:
Sigurd Brokke (16.09.2015)
Id fra gammalt system:
2786