stemme

lage demning i rennande vatn

Kraftselskapí stemme opp heile vassdrag å fydde opp dalan mæ vatn.

Infinitiv
stemme
Presens eintal
stemmer
Presens fleirtal
stemme
Preteritum eintal
stemmde
Preteritum fleirtal
stemmde
Perfektum eintal
stemt
Imperativ eintal
stem!
Imperativ fleirtal
stemmi!
Ordklasse
Verb
Transitivitet
Transitivt
Bøying
Lint verb
Emne
Anna
check Dette uttrykket er godkjent, korrekturlese og utfylt i alle former av Talemålsgruppa

Info for innlogga brukar:
 
Kjelde:
Knut K. Homme
Registrert av:
Svein Jore (17.10.2004)
Korrekturlese av:
Sigurd Brokke (23.01.2019)
Oppdatert av:
Sigurd Brokke (23.01.2019)
Id fra gammalt system:
2718
Intern kommentar:
JK 3.3.16. BKR: " de æ fokk som stemme, men de demmer opp av sjave se. t.d. snjor og årek"